Färgsättning

Vi färgsätter såväl offentliga som privata miljöer.

Tillsammans med er tar vi fram ett koncept efter era behov, vi arbetar oftast enligt NCS–systemet, det mest använda färgssystemet idag.

Vid renovering dokumenteras tidigare färgsättningskoncept med foton och färgprover.

Därefter utarbetar vi ett nytt förslag.

Art make sense