I 20 år har vi kunnat erbjuda unikt färgsatta miljöer med handstrukna väggar. Både vad gäller interiör och exteriör har vi fördjupat den konstnärliga kvaliteten med erfarenheter av det egna arbetet i ateljèn vid staffliet.

Vi arbetar med naturliga färgpigment och material.

Vi tar hänsyn till underlagets textur och låter det spela med, det har stor betydelse för uttrycket om man målar på puts, betong, gips eller trä.

Vår ambition är att erbjuda en individuellt anpassad färgsättning efter kundens behov och den psykosociala miljön.

”The purest and most thoughtfull minds are those which love colour the most”
John Ruskin

Art make sense